Paslaugos

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos

Skaityti daugiau

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Skaityti daugiau

Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

2016 m. rugsėjo 19 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”. Jo vykdymo trukmė – 36 mėnesiai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 156 000,00 Eur.

Skaityti daugiau

Informacija dėl įgaliojimo suteikimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Vadovaujantis Šalčininkų  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-1096  „Dėl Atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui“ Šalčininkų socialinių paslaugų centras įgaliotas atlikti vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (adresas: Sodų g. 3A, Šalčininkai). Darbo laikas: pirmadieniais –ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.,  pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. (prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

Skaityti daugiau

Socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos asmens namuose PASLAUGOS ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2005 m. Teikiant pagalbos į namus paslaugas siekiama asmeniui sudaryti sąlygas kuo ilgiau visa vertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Skaityti daugiau

Parama iš „Maisto banko“

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su „Maisto banku“ š.m. birželio 7 dieną gavo paramą maistu: šviežių bulvių, Actimelio gėrimų ir šokoladinių sausainių. Šie produktai bus išdalinti senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir vienišiems  Centro paslaugų gavėjams, gaunantiems paslaugas namuose ir kurių pajamos yra mažos.

Skaityti daugiau