Paslaugos

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos

Skaityti daugiau

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Skaityti daugiau

INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

Šalčininkų socialinių paslaugų centras Šalčininkų rajono gyventojus nuo 2004 m. aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.

Skaityti daugiau

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ „INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS“ NR. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. sėkmingai vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui įgyvendinti projektą buvo skirta 156 000,00 Eur. 2019 m. rugsėjo mėnesį buvo skirtas papildomas 23400,00 Eur finansavimas projektui ir projektinė veikla pratęsta iki 2020 m. rugsėjo mėnesio. Šiuo metu įgyvendinamam projektui skirtas papildomas finansavimas – 78 645,00 Eur. Projekto veiklos  pratęstos iki 2021 m. gruodžio mėnesio.

Skaityti daugiau

Pagalbos į namus paslaugos

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2005 m. Teikiant pagalbos į namus paslaugas siekiama asmeniui sudaryti sąlygas kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.

Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 12 Šalčininkų rajono seniūnijų. Šiuo metu paslaugas teikia 19 socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie turi daugiametę patirtį ir kasmet tobulina ir kelia savo kvalifikaciją. Priklausomai nuo asmens pajamų ir paslaugų dažnumo, pagalbos į namus paslaugų kaina gali svyruoti nuo 3 Eur iki 70 Eur. Paslaugos kaina yra nustatyta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d.  Nr. T-377 sprendimu „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“. Taip pat nuo 2020 m. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis, kuris siekia 125 Eur, todėl socialinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, jei asmens pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydį (250 Eur). Pageidaujantys gauti tokią paslaugą turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu gauti pagalbos į namus paslaugas. Šią sritį koordinuoja ir vertina jų kokybę socialinis darbuotojas.

Skaityti daugiau

Parama iš „Maisto banko“

Šalčininkų socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su „Maisto banku“ š.m. birželio 2 d. gavo paramą maisto produktais (bulves ir bananus).

Šie produktai bus išdalinti Centro paslaugų gavėjams – šeimoms ir vaikams bei kitiems nepasiturintiems, mažas pajamas gaunantiems Centro klientams.

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame „Maisto banko“ už skirtą paramą.

SVARBI INFORMACIJA GYVENTOJAMS

  1. ĮSTAIGOJE NEAPTARNAUJAMI ASMENYS, TURINTYS ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCINIŲ POŽYMIŲ  (KARŠČIAVIMAS, SLOGA, KOSULYS, PASUNKĖJĘS KVĖPAVIMAS IR KT.);
  2. ATVYKUS Į ĮSTAIGĄ ASMENIMS DĖVĖTI NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIAS APSAUGOS PRIEMONES (VEIDO KAUKES, RESPIRATORIUS IR KT.) IR PIRŠTINES.

                                                            Saugokime save ir savo artimuosius…

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS GAVO ASMENS APSAUGOS IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONES

Balandžio 8 d. Šalčininkų rajono savivaldybė perdavė Šalčininkų socialinių paslaugų centrui asmens apsaugos ir dezinfekcijos priemones: vienkartines pirštines, vienkartines kaukes, antbačius, vienkartines kepures, kombinezonus, akinius, respiratorius ir rankų dezinfekavimo priemonę. Šios apsaugos ir dezinfekcijos priemonės bus išdalintos centro socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjams, socialinėms darbuotojoms dirbančioms su šeimomis ir kitiems Centro darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su klientais.

Dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybei už perduotas apsaugos ir dezinfekcijos priemones.

Skaityti daugiau

SVARBI INFORMACIJA!!!

Gerbiami Šalčininkų rajono gyventojai, atsižvelgdami į Lietuvos teritorijoje nuo kovo 16 d. paskelbtą karantiną ir siekdami apsaugoti gyventojus nuo galimo viruso plitimo raginame tvarkyti reikalus nuotoliniu būdu. Dėl TPP (aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis) ir transporto paslaugos, kreiptis telefonu arba el. paštu į

Veroniką Šimelevič +37060963257,

veronikasimelevic@gmail.com, salcininku.spc@etanetas.lt

Dėl pagalbos į namus, kreiptis į Elvyrą Černel +37068689133 ir į Violetą Ivaškienę +37060829788.

 

Nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30

Kirpimo, maudymosi ir skalbimo paskaugos neteikiamos.

 

Saugokime save ir savo artimuosius…

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
ĮSTATYMAS 
(žr. čia)

Nutarimas dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (žr. čia)