Apmokėjimas už paslaugas

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos meniu juostoje viršuje

Read More

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Read More

Kontaktai

Šalčininkų socialinių paslaugų centro kontaktai

Read More

Šalčininkų socialinių paslaugų centro lankytojai aptarnaujami kontaktiniu būdu

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai aptarnauja lankytojus kontaktiniu būdu.

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją prašome lankytojus:

 • Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali jų dėvėti, tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį;
 • Laikytis ne mažesnio negu 2 m atstumo ir vengti tiesioginio kontakto;
 • Laikytis asmens higienos.

Neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro administracija

Savanoris – daugiau negu pagalba

Savanoris – daugiau negu pagalba

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – tai daugiau negu įstaiga, kurios specialistai padeda gyventojams. Tai gyvenimo būdas, kai matai pasaulį visiškai kitomis akimis. Čia dirba 4 atvejo vadybininkai, 15 socialinių darbuotojų ir 20 padėjėjų. Kasdien jie skuba į vienišų, senyvo amžiaus, ligotų asmenų namus, pas šeimas, kurioms reikia socialinės pagalbos. Tačiau kartais pritrūksta rankų, todėl savanorystės modelis turi yra labai svarbus ir labai reikalingas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“ kvietė savanoriauti norinčius gyventojus.

– Per partnerius susiradome 12 savanorių. Tiesa, visi – turintys gyvenimišką patirtį. Jaunimas kol kas žiūri į tai atsargiai. Tačiau papildoma pagalba mums ir mūsų globojamiems gyventojams yra be galo reikalinga. Ir kartais didelės reikšmės turi ne pats pagalbos prašymas ir tam tikro darbo atlikimas, o bendravimas, buvimas kartu, apsilankymas namuose ir geras žodis, – pasakoja direktorė Kristina Kolendo.

Nuo liepos 22 d. į kvietimą atsiliepę savanoriai dalyvavo mokymuose (12 mokymų, 6 temos). Kiekvienai temai buvo skirtos dvi mokymų dienos, viena – teorinei, kita – praktinei veiklai. Rugsėjo 2 d. savanoriai įveikė 96 val. kursą ir gilino savo žinias tokiomis temomis:

 1. Ekonominės socialinės teisės ir socialinė atskirtis;
 2. Socialinėje atskirtyje esančių asmenų ypatumai;
 3. Socialinių paslaugų teikimo ypatumai;
 4. Psichologiniai socialinių paslaugų teikimo aspektai;
 5. Socialinių paslaugų ypatingomis sąlygomis / nelaimių atveju teikimo ypatumai;
 6. Socialinių paslaugų sistema šalyje.

Savanoriai 24 valandas kiekvieną projekto mėnesį padės Šalčininkų miesto gyventojams, kuriems reikalinga socialinė pagalba namuose. Planuojama socialinę pagalbą suteikti ne mažiau nei 38 tikslinės grupės asmenims (socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams).

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo mokymo procese ir liko labai patenkinti nuo įgytų žinių, kurias  pritaikys praktikoje.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dėkoja savanoriams už dalyvavimą projekte ir norą padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Projekto partneriai: Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Šalčininkų skyrius.

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546 „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Mokymai centro darbuotojams apie mobingą.

2021 m. rugpjūčio 11 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centro dabuotojai dalyvavo mokymuose (nuotolinių būdu) „Mobingas ir psichologinis smurtas darbo aplinkoje“.  Mokymo metu darbuotojai sužinojo kas yra mobingas. Sužipažino, kokios yra smurto ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonės, veiksmai. Mokymo metu buvo kalbėta apie veiklos ir darbo etikos pagrindinius principus, apie netoleruojamos mobingo ir psichologinio smurto apraiškas ir kt.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne

Siekdami apsaugoti centro paslaugų gavėjus nuo sukčiavimo jų atžvilgių ir kitos nusikalstamos veikos, Šalčininkų socialinio paslaugų centras 2021 m. liepos 21 d. nuotoliniu būdu organizavo susitikimą su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne Olga  Jasiukaite.

Susitikime dalyvavo Šalčininkų SPC socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis bei socialinių darbuotojų padėjėjai.

Pareigūnė Centro darbuotojams pristatė kriminogeninę padėtį Šalčininkų rajone,  supažindino su dažniausiai daromomis nusikalstamomis veikomis. Trumpai pristatė, kokie šiuo metu yra „populiarūs“  sukčiavimo būdai, kuriuos naudoja sukčiai ir patarė, kaip nepapulti į jų pinkles. Pareigūne Olga Jasiukaite kalbėjo apie tai, kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir apsaugoti save, savo turtą.  

Susitikimo pabaigoje pareigūnė atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus ir priminė, kad  skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 skambinti, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui.

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SUSITIKIMAS SU ŠALČININKŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ATSTOVU

Vykdydami Šalčininkų socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo 2021 m. planą ir jo prevencines priemones.

2021 m. liepos 13 d. nuotoliniu būdu įvyko Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų bei socialinio darbuotojų padėjėjų mokymai su Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi Miroslavu Davlidovič. Mokymų metu buvo išnagrinėtos šios temos:

– Gaisro atsiradimo priežastys bei dažniausios gyventojų klaidos;

– Gaisro kilimo rizikos židiniai būstuose;

– Kaip apsaugoti save ir savo artimuosius, paslaugų gavėjus nuo gaisro;

– Netvarkingos elektros instaliacijos;

– Instruktavimas kaip tinkamai gesinti gaisrą: medinius paviršius, elektros prietaisus ir kt.;

– Dūmų detektorių veikimo principai ir  eksploatacija, jų svarba kiekvieno gyventojo namuose;

– Kaip prižiūrėti pečius, dūmtraukius paslaugų gavėjų būstuose.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas susitarė bendradarbiauti paslaugų gavėjų priešgaisrines saugos klausimais.

Socialinių paslaugų centro darbuotojai tobulina kompetencijas

Bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, vykdant socialinių paslaugų srities darbuotojų mokymų programą vyksta socialinio darbuotojo padėjėjų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, nemokami (32 val.) „Šalčininkų rajono darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ mokymai psichikos sveikatos srityje. Mokymus veda psichologė Irma Palaimaitė ir visuomenės sveikatos specialistė Edita Kulikauskienė.

Mokymai darbuotojams vyksta ketvirtadieniais nuotoliniu būdu.

Išnagrinėtos pagrindinės mokymų temos: psichikos sveikatos samprata, psichikos sveikatos sutrikimų požymiai, apetito pokyčių, virškinimo sutrikimų, kūno svorio pokyčių teorija, pagrindiniai psichikos ir elgesio sutrikimai, vidinis nerimas, psichologinės krizės. Kalbėta apie savižudybės krizę: kaip atpažinti, kaip padėti, stresas darbe, požymiai, priežastys, žala ir jos įveika, prevencija, motyvacija ir profesinis perdegimas ir kt.

Mokymų metu nuotaikos pagerinimui bei atsipalaidavimui dalyviams padėjo praktiniai užsiėmimai, vedami Editos Kulikauskienės: atsipalaidavimo kūnui ir mintims, tempimo, kvėpavimo ir  minčių koncentracijos ir kt. pratimai.

Organizuojamuose mokymuose dalyvauja 20 dalyvių.

Centro paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugosSpecialiosios socialinės paslaugosKitos paslaugos
1. Informavimo.
2. Konsultavimo.
3. Tarpininkavimo ir atstovavimo.
4. Transporto organizavimo.
5. Sociokultūrinės.
6. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
7. Asmens higienos ir priežiūros.
1. Socialinė priežiūra:
1.1. Pagalba į namus;
1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas paslaugų gavėjų namuose.
2. Socialinė globa:
2.1. Dienos socialinė globa asmens namuose. Licencija Nr. L000000091 socialinei globai teikti, gauta  2014-05-26.
2.2. Dienos socialinė globa ir slauga (integrali pagalba) asmens namuose. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3835 gauta 2016-11-28
1. Rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
2. Socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Šeimos, patiriančios socialinę riziką; 
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

ŠALČININKŲ SOCIALINIU PASLAUGU CENTRAS ORGANIZUOJA PSICHOLOGO PAGALBĄ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekdamas įvykdyti ir   užtikrinti pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos planą, bendradarbiaudamas su  Šalčininkų visuomenės sveikatos biurų teikia  psichologo paslaugas pagalbos į namus paslaugos gavėjams. Šiuo metu psichologo konsultacija gauna 5 centro paslaugu  gavėjai.

 Centro paslaugų  gavėjams suteikta informacija apie Lietuvoje veikiančia psichosocialinė pagalba telefonu:

Krizių įveikimo centrasPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuTel. 640 51555 Skype: krizes įveikimas Pirmadieniais – penktadieniais nuo 16 iki 20 val., Šeštadieniais nuo 12 iki 16 val.  
Pagalbos moterims linijaEmocinė parama moterimsTel. 8 800 66366 (visą parą) El. paštu pagalba@moteriai.lt  
Vyrų linijaVyrų linijaTel. kiekvieną darbo dieną 8 670 00027
Emocinė parama vyramsEmocinė parama vyramsEl. paštu info@vyrulinija.lt (atsako per tris dienas)
Sidabrinė linijaNemokama draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Galimybė turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis įvairiausiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.    Tel. 8 800 80020  
Pagalbos moterims linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuDarba visą parą.
Pasitikėjimo linija (Линия Доверия)Psichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuNemokamas telefono numeris: 8 800 66366
116000 karštoji linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuParama teikiama rusų kalba.

        Karantino laikotarpiu psichologė teikia konsultacijas nuotoliniu būdu arba esant poreikiui – gyvai.

        Klientams norintiems gauti psichologo konsultaciją prašome kreiptis tel. 8(380)51398, arba el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo   2020  m. spalio mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001).  Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Šalčininkų paslaugų centre įvyko socialinių darbuotojų  padėjėjų susirinkimai nuotoliniu būdu. Vykusių susirinkimų metu socialinių darbuotų padėjėjams buvo pristatomos Centre paruoštos ir įsigaliojusios tvarkos, dalyvaujant EQUASS projekte:  Centro kokybės politika, Etikos ir gerovės užtikrinimo politika, paslaugų gavėjo teisių chartija,  etikos kodeksu ir kitos tvarkos.

Susirinkimų metu buvo kalbėta apie tai, kad ypač svarbus paslaugų gavėjų dalyvavimas sprendimų priėmime ir IPP pildyme, o kalbant apie orientaciją į asmenį, teikiant paslaugas būtina atsižvelgti  į paslaugų gavėjų fizinę ir socialinę aplinką ir siekiama įtraukti  paslaugų gavėjus į savęs vertinimo, planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesus, kompleksiškumą. Taip pat būtina paslaugų teikėjams užtikrinti gavėjų paslaugų tęstinumą. Ne ką mažiau svarbus aspektas, kad paslaugų teikėjai yra pasiryžę nuolat mokytis, nuolat gerinti paslaugas ir jų teikimo rezultatus.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir aptartos paslaugų gavėjų anketinės apklausos, gautų rezultatų analizavimas. Taip pat susirinkimo metų darbuotojai buvo informuoti apie Centro vykdomą partnerystės bendradarbiavimą su organizacijomis, rezultatų pristatymas ir aptarimas.