Author Archives: sspc

SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Paslauga, teikiama pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią. Paslaugos tikslas yra skatinti žmones aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Read More

Specialaus transporto paslauga

2017 metais Šalčininkų socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užregistruota 258 transporto išvykimų. Centro lengvasis automobilis yra devynių sėdimų vietų, pritaikytas vežti vieną neįgalų asmenį vežimėlyje.

Centro transportu galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį Centro darbo reikalams (techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.). Transportu taip pat naudojasi rajono neįgaliųjų organizacijos, neįgaliųjų biudžetinės organizacijos, seniūnijos.

Read More

Informacija asmenims ir jų artimiesiems, norintiems gauti techninės pagalbos priemones

Šalčininkų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) nuo 2004 m. Šalčininkų rajono gyventojus aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.
2017 metais gauti 313 Šalčininkų rajono gyventojų prašymai techninės pagalbos priemonėms (toliau -TPP) įsigyti, išduota 428 vnt. TPP. Daugiausiai išduota alkūninių ramentų (79 vnt.), vaikštynių su ratukais ir staliuku (58 vnt.), universalių vežimėlių (57 vnt.), pažastinių ramentų (50 vnt.), naktipuodžio kėdučių (49 vnt.) ir kt.

Read More

Išvyka į Lietuvos rusų dramos teatrą

Vieną iš paslaugų, kuriuos teikia Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra sociokultūrinės paslaugos skirtos seniorams bei asmenims su negalia. Paslaugos tikslas yra skatinti žmones aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Read More

Sociokultūrinės paslaugos Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Sociokltūrinė paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims, grupėms siekiant jų kultūrinio ir visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinės paslaugos Šalčininkų socialinių paslaugų centre yra teikiamos pagyvenusiems, suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią.

Read More

Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

2016 m. rugsėjo 19 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”. Jo vykdymo trukmė – 36 mėnesiai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 156 000,00 Eur.

Read More