Bendrosios socialinės paslaugos

 1. Informavimas
  Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

 2. Konsultavimas
  Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas
  Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (dėl neįgaliųjų įdarbinimo, dėl dantų protezavimo, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 4. Transporto organizavimas

  Transporto paslauga teikiama asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais.

 5. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
  Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši paslauga apima maudymo ir skalbimo paslaugų organizavimą: 

  maudymasis (vonioje, duše) – 2,00 Eur/val.

  -skalbimas (iki 5 kg.) – 2,00 Eur.

  -skalbimas (iki 9 kg) – 4,00 Eur.

  Taip pat Centre yra organizuojama kirpimo paslauga, kurios kaina 3,00 Eur.
  Paslaugų gavėjas privalo:
  1. Iš anksto užsakyti paslaugą telefonu arba asmeniškai. Jei dėl sveikatos būklės gavėjas negali pats tai gali padaryti šeimos narys arba jo globėjas.
  2. Turėti skalbimo arba maudymosi priemones;

       6. Sociokultūrinių paslaugų organizavimas  

           Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais    tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, užsiimti mėgstama veikla.