Bendrųjų socialinių paslaugų padalinis

Bendrųjų socialinių paslaugų padalinio veikla

Šalčininkų socialinių paslaugų centro Bendrųjų socialinių paslaugų padalinio tikslas – teikti socialinę pagalbą Šalčininkų rajone gyvenantiems senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms, kitiems asmenims, siekiant padėti jiems spręsti socialines problemas, mažinti socialinę atskirtį.

Mūsų komandą sudaro:  socialinis darbuotojas, asmeniniai asistentai, vairuotojai, valytoja.

Bendrųjų socialinių paslaugų padalinio teikiamos paslaugos:

  • Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal. Transporto organizavimo paslauga teikiama vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms.
  • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais, lazdelėmis, funkcinėmis lovomis ir kt.);
  • Asmeninės pagalba (asmeninio asistento paslauga) teikiama atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas;
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

Tel.: (8 380) 51398.

El. p.  veronika.simelevic@sspc.lt