Category Archives: PAGRINDINIS

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas Šv. Kalėdų proga

2022 m. gruodžio 21 d. Šalčininkų Socialinių paslaugų centras organizavo darbuotojų susitikimą Šv. Kalėdų proga, kuris vyko Z. Volochovič įmonėje. Į susitikimą buvo pakviesti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovai, visi Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai, su jais ir darbuotojai išėję į senatvės pensiją 2021-2022 m.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvavo socialiniame projekte „Vaikų svajonės“

Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai jungėsi į jau tradiciniu tapusį projektą „Vaikų svajonės“. Svajonių pildytojai buvo kviečiami padėti išpildyti vaikų, augančių socialinės rizikos ar sunkiai finansiškai besiverčiančiose šeimose, svajones. Surinktos vaikų svajonės buvo įkeltos į projekto tinklapį www.vaikusvajonės.lt, kur vaikų svajones galėjo matyti ne tik Lietuvoje gyvenantys, bet ir išvykę į užsienio šalis asmenys. Projekto metu tinklalapyje socialiniai darbuotojai patalpino 200 vaikų svajonių, iš kurių įgyvendintos yra 195, o 5 vaikų svajonės vis dar laukia svajonės išpildymo. Smagu, kad penktadalis žmonių vaikų svajones pasirinko įgyvendinti asmeniškai, tuo suteikdami dar daugiau džiaugsmo ir dėmesio šiems sunkiose sąlygose gyvenantiems vaikams. Norime padėkoti savanoriams, geros valios žmonėms išpildžiusiems mūsų rajono vaikų svajones.

Paramos dalinimas

Šv. Kalėdų proga Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai iš Maisto Banko gautos paramos supakavo šventines dovanėles (maisto davinius) ir paskirstė Šalčininkų socialinių paslaugų centro klientams, kurie gauna pagalbos į namus paslaugas bei kitiems nepasiturintiems, mažas pajamas gaunantiems Centro klientams.

Eglučių alėja Šalčininkuose

2022 m. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pirmą kartą dalyvauja Šalčininkuose organizuotoje įmonių ir įstaigų eglučių alėjoje, kuri įsikūrė Mokyklos gatvėje, šalia J. Sniadeckio gimnazijos. Kiekviena eglutė turėjo atspindėti atstovaujamą veiklos sritį. Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič padėkojo visiems už kalėdinės nuotaikos kūrimą  ir kiekvienam eglučių alėjos dalyviui įteikė Šalčininkų rajono savivaldybės dovanas.

Mokymai „Balsas prieš smurtą”

Moterų informacijos centras, įgyvendindamas smurto artimoje aplinkoje reiškiniui mažinti skirtą projektą „Kiekvienas balsas prieš smurtą yra svarbus”, organizavo 24 ak. val. specializuotą mokymų kursą valstybės, savivaldybės institucijų ir NVO darbuotojams, vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją, teikiantiems apsaugą ir pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir atvejo vadybininkai dalyvavo 24 ak. val. mokymuose „Kiekvienas balsas prieš smurtą yra svarbus”, kurie yra tęstinė sėkmingai 2021 metais baigtos mokymo programos „Koordinuotas institucijų atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: specialistų kompetencijų gilinimas” dalis.

Š. m. mokymų metu buvo stiprinamos specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje lauke, žinios ir įgūdžiai.  Mokymo programa „Kiekvienas balsas prieš smurtą yra svarbus” yra papildyta moduliais, sukursiančiais galimybę pagerinti specialistų profesinę kompetenciją smurto artimoje aplinkoje identifikavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir pagalbos teikimo srityse.

Nuoširdžiai norime padėkoti Moterų informacijos centrui už galimybę dalyvauti mokymuose.  

Žmonėms su negalia – išmanūs elektros energijos skaitikliai prioriteto tvarka

Lietuvoje pradėti diegti naujos kartos– išmanieji elektros energijos skaitikliai. Viena iš vartotojų grupių, kuriems išmanusis skaitiklis bus įrengtas prioritetine tvarka – gyventojai su negalia. Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius”, jau priima negalią turinčių asmenų prašymus išmaniajam skaitikliui diegti.

Viena iš naudų, kurią pajaus naujuosius skaitiklius gavę gyventojai – nereikės nurašyti skaitiklio rodmenų, deklaruoti jų tiekėjui ar pačiam skaičiuoti mokėtiną sumą. Tai taupys laiką ir reikš mažiau rūpesčių kasdieniame gyvenime. Tikslios mokėjimo sumos ir suvartojimo duomenys bus pateikiami jau parengtoje sąskaitoje, o ją apmokėti reikės iki šiol įprastu būdu.

Išmanieji skaitikliai bus įrengiami negalią turintiems vartotojams pateikus prašymą. Paraišką teikiantis žmogus turi būti nekilnojamojo turto savininkas.

Prašymo formą dėl išmaniojo elektros apskaitos prietaiso įrengimo ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo reikia pildyti internetu. Prašymo formą galima rasti čia: https://www.eso.lt/web/prasymas-del-ismaniojo-elektros-apskaitos-prietaiso-irengimo-ir-sutikimas-del-asmens-duomenu-tvarkymo/296

Prireikus pagalbos teikiant paraišką, ją galima gauti paskambinus bendruoju ESO klientų aptarnavimo telefonu 1852.

Pateikus prašymą, klientai iš karto gaus patvirtinimą trumpąja SMS žinute, apie sėkmingą prašymo priėmimą, o bendrovės atstovai dėl skaitiklio keitimo susisieks per 10 darbo dienų.

Kartu su prašymu dėl išmaniųjų skaitiklių diegimo papildomai turi būti pateiktas neįgaliojo pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data arba neįgaliojo pažymėjimo kopija. Pažymėjimas turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo operatoriui dienos.

Išmaniojo skaitiklio pakeitimas gyventojams nieko nekainuoja, o apskaitos prietaiso keitimą vykdantys ESO inžinieriai ar rangovai už tai jokio mokesčio neima, apie keičiamą skaitiklį informuoja iš anksto. Atkreiptinas dėmesys, jog paprastus skaitiklius į išmaniuosius keičiantys inžinieriai dėvi specialią aprangą ir visada turi ESO patvirtintą pažymėjimą. Raginame gyventojus būti budrius ir visada paprašyti parodyti pažymėjimą, jei inžinierius to nepadarytų pats.

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS TEIKIA ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGAS

2021 m. lapkričio mėnesį Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo teikti asmeninės pagalbos paslaugas Šalčininkų rajono gyventojams.

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  1. Mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  2. Dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  3. Gyvena vieni.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas.

Asmeninis asistentas vykdo šias funkcijas:

  1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  4. Teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį, surasti tinkamą transporto priemonę, ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Neįgalusis taip pat turi teisę siūlyti savo asmeninį asistentą, kuris atitinka jo poreikius ir kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato centro socialinis darbuotojas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Šiuo metu asmeninė pagalba teikiama 7 asmenims: Jašiūnų bei Šalčininkų seniūnijų gyventojams.

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis 8,00 Eur.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikia mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo kaštų ir neįgaliojo įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. 

Socialinių paslaugų centras teikdamas asmeninę pagalbą vadovaujasi SADM nustatyta tvarka bei savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1388  „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje”, kuris susideda iš dviejų aprašų.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas reglamentuoja asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo organizavimą, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymą, asmeninio asistento funkcijas.

Norint gauti asmeninės pagalbos paslaugos prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą,  į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą bei į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių.

Daugiau informacijos:

(8 380) 20 214 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius

(8 380) 51 398 – Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Informaciją taip pat teikia seniūnijų vyresnieji specialistai

Išvyka ŠSPC paslaugų gavėjams

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekiant  užtikrint paslaugos gavėjų (senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia ) integraciją į visuomeninį gyvenimą  bei siekiant  pagerinti jų gyvenimo kokybę (emocinės gerovės srityje) 2022 m. rugpjūčio 31 d. organizavo  išvyką  į Aušros Vartų koplyčią, kur dalyvavo Šv. mišiose, tai pat aplankė   Šv. Dvasios cerkvę, pasigrožėjo senamiesčio gatvelėmis.

 Centro paslaugos gavėjai, motyvuoti individualios priežiūros darbuotojais ir asmeninių asistentų palydimi, aktyviai dalyvauja įvairiose rajono organizuojamuose šventėse bei renginiuose. Paslaugų gavėjai nuoširdžiai dėkoja už puikiai praleistą laiką ir geras emocijas.