Category Archives: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“

Savanoris – daugiau negu pagalba

Savanoris – daugiau negu pagalba

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – tai daugiau negu įstaiga, kurios specialistai padeda gyventojams. Tai gyvenimo būdas, kai matai pasaulį visiškai kitomis akimis. Čia dirba 4 atvejo vadybininkai, 15 socialinių darbuotojų ir 20 padėjėjų. Kasdien jie skuba į vienišų, senyvo amžiaus, ligotų asmenų namus, pas šeimas, kurioms reikia socialinės pagalbos. Tačiau kartais pritrūksta rankų, todėl savanorystės modelis turi yra labai svarbus ir labai reikalingas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“ kvietė savanoriauti norinčius gyventojus.

– Per partnerius susiradome 12 savanorių. Tiesa, visi – turintys gyvenimišką patirtį. Jaunimas kol kas žiūri į tai atsargiai. Tačiau papildoma pagalba mums ir mūsų globojamiems gyventojams yra be galo reikalinga. Ir kartais didelės reikšmės turi ne pats pagalbos prašymas ir tam tikro darbo atlikimas, o bendravimas, buvimas kartu, apsilankymas namuose ir geras žodis, – pasakoja direktorė Kristina Kolendo.

Nuo liepos 22 d. į kvietimą atsiliepę savanoriai dalyvavo mokymuose (12 mokymų, 6 temos). Kiekvienai temai buvo skirtos dvi mokymų dienos, viena – teorinei, kita – praktinei veiklai. Rugsėjo 2 d. savanoriai įveikė 96 val. kursą ir gilino savo žinias tokiomis temomis:

  1. Ekonominės socialinės teisės ir socialinė atskirtis;
  2. Socialinėje atskirtyje esančių asmenų ypatumai;
  3. Socialinių paslaugų teikimo ypatumai;
  4. Psichologiniai socialinių paslaugų teikimo aspektai;
  5. Socialinių paslaugų ypatingomis sąlygomis / nelaimių atveju teikimo ypatumai;
  6. Socialinių paslaugų sistema šalyje.

Savanoriai 24 valandas kiekvieną projekto mėnesį padės Šalčininkų miesto gyventojams, kuriems reikalinga socialinė pagalba namuose. Planuojama socialinę pagalbą suteikti ne mažiau nei 38 tikslinės grupės asmenims (socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams).

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo mokymo procese ir liko labai patenkinti nuo įgytų žinių, kurias  pritaikys praktikoje.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dėkoja savanoriams už dalyvavimą projekte ir norą padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Projekto partneriai: Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Šalčininkų skyrius.

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546 „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne

Siekdami apsaugoti centro paslaugų gavėjus nuo sukčiavimo jų atžvilgių ir kitos nusikalstamos veikos, Šalčininkų socialinio paslaugų centras 2021 m. liepos 21 d. nuotoliniu būdu organizavo susitikimą su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne Olga  Jasiukaite.

Susitikime dalyvavo Šalčininkų SPC socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis bei socialinių darbuotojų padėjėjai.

Pareigūnė Centro darbuotojams pristatė kriminogeninę padėtį Šalčininkų rajone,  supažindino su dažniausiai daromomis nusikalstamomis veikomis. Trumpai pristatė, kokie šiuo metu yra „populiarūs“  sukčiavimo būdai, kuriuos naudoja sukčiai ir patarė, kaip nepapulti į jų pinkles. Pareigūne Olga Jasiukaite kalbėjo apie tai, kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir apsaugoti save, savo turtą.  

Susitikimo pabaigoje pareigūnė atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus ir priminė, kad  skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 skambinti, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui.

Vaikų gynimo diena 2021

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, realizuodamas  projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“, 2021 m. birželio 1 d. pakvietė Šalčininkų miesto tėvus ir jų vaikus (50 asm.) dalyvauti Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje Šalčininkų miesto parke, kurią  organizavo Šalčininkų kultūros centras.

Šventes metu vaikus sudomino žaidimai, užsiėmimai, pasakų, filmukų personažai ir spektakliai „Voro vestuvės“ ir „Raudonkepuraitė“. Vaikai linksmai ir turiningai praleido laiką. Šventinis susitikimas pasibaigė vakariene.

Dėkojame tėvams ir vaikams už dalyvavimą šventėje, o šventės organizatoriui, Šalčininkų kultūros centrui – už partnerystę.

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose

2021 m. birželio 1 d. Šalčininkų kultūros centras kviečia vaikus ir jų tėvelius į Šalčininkų miesto parką, švęsti Vaikų dieną kartu su Tarptautiniu gatvės teatrų festivaliu. Į Šalčininkus atvyks Vilniaus teatras „Lėlė“ ir Raganiukės teatras, kurie linksmins vaikus, organizuos edukacines dirbtuves bei pristatys nuostabius spektaklius pagal visiems žinomas pasakas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagal projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ šeimoms ir jų vaikams (50 asm.) užtikriną dalyvavimą Vaikų dienos šventėje Šalčininkų miesto parke kuri organizuoja Šalčininkų kultūros centras.

VAIKŲ IR TĖVŲ DALYVAVIMO BENDRAME ŠALČININKŲ MIESTO RENGINYJE (MIESTO PARKE), SKIRTAME TARPTAUTINEI VAIKŲ DIENAI PAMINĖTI,

PROGRAMA

2021 m. birželio 1 d.

Šalčininkai                    

17:00 – 18:00 val.Dalyvavimas Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinėse dirbtuvėse
18:00 – 18:45 val.Vilniaus teatro „Lėlė“ muzikinis lėlių spektaklis „Voro vestuvės“
18:45 – 19:30 val.Dalyvavimas Raganiukės teatro interaktyviame spektaklyje  – žaidime „Raudonkepurė ir Vilkas“
19:30 – 21:00 val.Bendra vakarienė bei renginio įspūdžių aptarimas  

SVARBI INFORMACIJA!!!

Gerbiami Šalčininkų rajono gyventojai, atsižvelgdami į Lietuvos teritorijoje nuo kovo 16 d. paskelbtą karantiną ir siekdami apsaugoti gyventojus nuo galimo viruso plitimo raginame tvarkyti reikalus nuotoliniu būdu. Dėl TPP (aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis) ir transporto paslaugos, kreiptis telefonu arba el. paštu į

Veroniką Šimelevič +37060963257,

veronikasimelevic@gmail.com, salcininku.spc@etanetas.lt

Dėl pagalbos į namus, kreiptis į Elvyrą Černel +37068689133 ir į Violetą Ivaškienę +37060829788.

 

Nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30

Kirpimo, maudymosi ir skalbimo paskaugos neteikiamos.

 

Saugokime save ir savo artimuosius…

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
ĮSTATYMAS 
(žr. čia)

Nutarimas dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (žr. čia)

Šalčininkų rajono socialinių paslaugų centras gavo naują autobusiuką

Šalčininkų rajono savivaldybė padovanojo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui autobusiuką, tad nuo šiol neįgalieji keliaus visiškai nauja transporto priemone. Socialinių paslaugų centro kieme susirinko Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič kartu su Šalčininkų rajono administracijos direktoriumi Josifu Rybaku ir Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič perduoti autobusiuką Centro direktorei Lilijai Kristinai Kolendo. Nupirkti naują autobusiuką buvo tarybos sprendimas. Tai vienintelis tokio modelio autobusiukas mūsų rajone. Senasis autobusiukas sklandžiai tarnavo 12 metų, o naujasis nupirktas kokybės gerinimui, kuris tikrai bus naudingas, aktyviai naudojamas ir palengvins darbuotojams darbą. Naujas autobusas buvo nupirktas iš 2019 metais nepanaudotų, piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti, skirtų lėšų.

Read More