Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinis

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio veikla

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio tikslas –  teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams bei asmenims, siekiant atkurti, palaikyti jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Mūsų komandą sudaro: socialinio darbo specialistai:  atvejo vadybininkai, socialiniai  darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai. Savo veiklose vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Padalinio funkcijos:

  • vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (šeimos poreikių pagalbai ir socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygio šeimoje vertinimą, pagalbos organizavimą, vaiko individualių poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimą, pagalbos plano sudarymą, pagalbos plano įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrų organizavimą);
  • organizuoti ir teikti socialinės priežiūros paslaugas šeimoms;
  • organizuoti ir teikti bendrąsias socialines paslaugas: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • organizuoti priklausomybės ligų specialisto konsultacijas suaugusiems asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį ir (ar) kitas psichoaktyvias medžiagas, tėvams (globėjams), auginantiems nepilnamečius vaikus, vaikams ir paaugliams;
  • organizuoti psichologo konsultacijas.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:


Tel.: +37066488698

El. p.: santa.boreiso@sspc.lt