Integralios ir socialinės pagalbos asmens namuose padalinis

Integralios ir socialinės pagalbos asmens namuose padalinio veikla

Integralios ir socialinės pagalbos asmens namuose padalinio tikslas– teikti socialines paslaugas asmens namuose.

Paslaugos teikiamos:

  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
  • vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, tenkinami asmens bei jo šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai, atsižvelgiama į šeimos narių poreikius bei galimybes rūpintis vienas kitu.

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu.
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Dienos globos ir slaugos paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Pagalbos į namus paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę.

Integralios ir socialinės pagalbos asmens namuose padalinio paslaugas teikia padalinio specialistai:

  • socialiniai darbuotojai;
  • individualios priežiūros personalo darbuotojai;
  • slaugytojas,
  • slaugytojo padėjėjai;

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

Tel.: +37061492055

El. p.  elvyra.cernel@sspc.lt, edita.pileckaja@sspc.lt