Apmokėjimas už paslaugas

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos meniu juostoje viršuje

Read More

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Read More

Kontaktai

Šalčininkų socialinių paslaugų centro kontaktai

Read More

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO LAIKOTARPIUI

Dėl susidariusios koronaviruso ( COVID-19) pandemijos situacijos Šalčininkų socialinių paslaugų centre RIBOJAMI TESIOGINIAI KONTAKTAI.

• Bendrosios socialinės paslaugos ir kita informacija teikiama:
bendrųjų tel. (8 380) 51 398 ir el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Darbas su šeimomis ir atvejo vadyba – informavimas ir konsultavimas vykdomas kontaktais – Ana Sinkevič, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: info@sspc.lt
• Paslaugos į namus – informavimas ir konsultavimas, vykdomas kontaktais-Edita Pileckaja, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Prašymai dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo kreiptis Veronika Šimelevič, mob. 8 609 63257, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Dėl transporto paslaugų kreiptis Veronika Šimelevič, mob. 8 609 63257, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Centre neteikiamos asmens higienos paslaugos (skalbimo ir dušo).
Jei Jūs esate krizinėje situacijoje arba neturite giminaičių ar artimųjų , kurie galėtų Jumis pasirūpinti ir Jums reikalinga pagalba (aprūpinimas maisto produktais, medikamentais ir pan.) tokių atveju kviečiame kreiptys bendruoju telefonu (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt arba šiais kontaktais:
• Edita Pileckaja, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Direktorė Lilija Kristina Kolendo tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt

Šalčininkų socialinių paslaugų centras padeda tėvams.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“.
Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius (tėvystės įgūdžius) Šalčininkų miesto šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį. Šalčininkų socialinių paslaugų centras projektą vykdo su partneriu – NVO „Dievo gailestingumo bendruomenė“. Projekto trukmė – 7 mėn.
Viso projekto numatomas dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 50 asmenų. Kiekviena grupė turės po 12 užsiėmimų, kurie truks po 2 valandas. Mokymų tikslas – mokyti kurti pozityvius santykius šeimoje. Sutelkti dalyvius ir prižiūrėti veiklą padeda 2 savanoriai. Įdarbintas asmeninis asistentas lanko šeimas, padedantis mokytis ir ugdyti kasdieninius ir kitus socialinius įgūdžius. Esant reikalui, prižiūri vaikus, kai tėvai dalyvauja užsiėmimuose.
Mokymus tėvams, patiriantiems socialinę atskirtį, veda Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja. Pirmoji aštuonių asmenų grupė jau sėkmingai dalyvavo susitikimuose, kurių buvo 12. Tėvų atsiliepimai buvo teigiami: „mokymai buvo naudingi“, „man labai patiko“, „sužinojau naujų ir naudingų dalykų“, „manau, kad žinias tikrai pritaikysiu kasdieniame gyvenime“.
Paskelbus karantiną mokymai laikinai nutraukti.
Projektas įgyvendinamas pagal Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės strategiją „ Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija 2014 – 2020 m.“.

INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

Šalčininkų socialinių paslaugų centras Šalčininkų rajono gyventojus nuo 2004 m. aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.

Read More

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ „INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS“ NR. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. sėkmingai vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui įgyvendinti projektą buvo skirta 156 000,00 Eur. 2019 m. rugsėjo mėnesį buvo skirtas papildomas 23400,00 Eur finansavimas projektui ir projektinė veikla pratęsta iki 2020 m. rugsėjo mėnesio. Šiuo metu įgyvendinamam projektui skirtas papildomas finansavimas – 78 645,00 Eur. Projekto veiklos  pratęstos iki 2021 m. gruodžio mėnesio.

Read More

Pagalbos į namus paslaugos

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2005 m. Teikiant pagalbos į namus paslaugas siekiama asmeniui sudaryti sąlygas kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.

Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 12 Šalčininkų rajono seniūnijų. Šiuo metu paslaugas teikia 19 socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie turi daugiametę patirtį ir kasmet tobulina ir kelia savo kvalifikaciją. Priklausomai nuo asmens pajamų ir paslaugų dažnumo, pagalbos į namus paslaugų kaina gali svyruoti nuo 3 Eur iki 70 Eur. Paslaugos kaina yra nustatyta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d.  Nr. T-377 sprendimu „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“. Taip pat nuo 2020 m. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis, kuris siekia 125 Eur, todėl socialinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, jei asmens pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydį (250 Eur). Pageidaujantys gauti tokią paslaugą turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu gauti pagalbos į namus paslaugas. Šią sritį koordinuoja ir vertina jų kokybę socialinis darbuotojas.

Read More

Parama iš „Maisto banko“

Šalčininkų socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su „Maisto banku“ š.m. birželio 2 d. gavo paramą maisto produktais (bulves ir bananus).

Šie produktai bus išdalinti Centro paslaugų gavėjams – šeimoms ir vaikams bei kitiems nepasiturintiems, mažas pajamas gaunantiems Centro klientams.

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame „Maisto banko“ už skirtą paramą.

SVARBI INFORMACIJA GYVENTOJAMS

  1. ĮSTAIGOJE NEAPTARNAUJAMI ASMENYS, TURINTYS ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCINIŲ POŽYMIŲ  (KARŠČIAVIMAS, SLOGA, KOSULYS, PASUNKĖJĘS KVĖPAVIMAS IR KT.);
  2. ATVYKUS Į ĮSTAIGĄ ASMENIMS DĖVĖTI NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIAS APSAUGOS PRIEMONES (VEIDO KAUKES, RESPIRATORIUS IR KT.) IR PIRŠTINES.

                                                            Saugokime save ir savo artimuosius…

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS GAVO ASMENS APSAUGOS IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONES

Balandžio 8 d. Šalčininkų rajono savivaldybė perdavė Šalčininkų socialinių paslaugų centrui asmens apsaugos ir dezinfekcijos priemones: vienkartines pirštines, vienkartines kaukes, antbačius, vienkartines kepures, kombinezonus, akinius, respiratorius ir rankų dezinfekavimo priemonę. Šios apsaugos ir dezinfekcijos priemonės bus išdalintos centro socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjams, socialinėms darbuotojoms dirbančioms su šeimomis ir kitiems Centro darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su klientais.

Dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybei už perduotas apsaugos ir dezinfekcijos priemones.

Read More