Apmokėjimas už paslaugas

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos meniu juostoje viršuje

Read More

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Read More

Kontaktai

Šalčininkų socialinių paslaugų centro kontaktai

Read More

Mokymai centro darbuotojams apie mobingą.

2021 m. rugpjūčio 11 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centro dabuotojai dalyvavo mokymuose (nuotolinių būdu) „Mobingas ir psichologinis smurtas darbo aplinkoje“.  Mokymo metu darbuotojai sužinojo kas yra mobingas. Sužipažino, kokios yra smurto ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonės, veiksmai. Mokymo metu buvo kalbėta apie veiklos ir darbo etikos pagrindinius principus, apie netoleruojamos mobingo ir psichologinio smurto apraiškas ir kt.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne

Siekdami apsaugoti centro paslaugų gavėjus nuo sukčiavimo jų atžvilgių ir kitos nusikalstamos veikos, Šalčininkų socialinio paslaugų centras 2021 m. liepos 21 d. nuotoliniu būdu organizavo susitikimą su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne Olga  Jasiukaite.

Susitikime dalyvavo Šalčininkų SPC socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis bei socialinių darbuotojų padėjėjai.

Pareigūnė Centro darbuotojams pristatė kriminogeninę padėtį Šalčininkų rajone,  supažindino su dažniausiai daromomis nusikalstamomis veikomis. Trumpai pristatė, kokie šiuo metu yra „populiarūs“  sukčiavimo būdai, kuriuos naudoja sukčiai ir patarė, kaip nepapulti į jų pinkles. Pareigūne Olga Jasiukaite kalbėjo apie tai, kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir apsaugoti save, savo turtą.  

Susitikimo pabaigoje pareigūnė atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus ir priminė, kad  skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 skambinti, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui.

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SUSITIKIMAS SU ŠALČININKŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ATSTOVU

Vykdydami Šalčininkų socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo 2021 m. planą ir jo prevencines priemones.

2021 m. liepos 13 d. nuotoliniu būdu įvyko Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų bei socialinio darbuotojų padėjėjų mokymai su Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi Miroslavu Davlidovič. Mokymų metu buvo išnagrinėtos šios temos:

– Gaisro atsiradimo priežastys bei dažniausios gyventojų klaidos;

– Gaisro kilimo rizikos židiniai būstuose;

– Kaip apsaugoti save ir savo artimuosius, paslaugų gavėjus nuo gaisro;

– Netvarkingos elektros instaliacijos;

– Instruktavimas kaip tinkamai gesinti gaisrą: medinius paviršius, elektros prietaisus ir kt.;

– Dūmų detektorių veikimo principai ir  eksploatacija, jų svarba kiekvieno gyventojo namuose;

– Kaip prižiūrėti pečius, dūmtraukius paslaugų gavėjų būstuose.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas susitarė bendradarbiauti paslaugų gavėjų priešgaisrines saugos klausimais.

Socialinių paslaugų centro darbuotojai tobulina kompetencijas

Bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, vykdant socialinių paslaugų srities darbuotojų mokymų programą vyksta socialinio darbuotojo padėjėjų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, nemokami (32 val.) „Šalčininkų rajono darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ mokymai psichikos sveikatos srityje. Mokymus veda psichologė Irma Palaimaitė ir visuomenės sveikatos specialistė Edita Kulikauskienė.

Mokymai darbuotojams vyksta ketvirtadieniais nuotoliniu būdu.

Išnagrinėtos pagrindinės mokymų temos: psichikos sveikatos samprata, psichikos sveikatos sutrikimų požymiai, apetito pokyčių, virškinimo sutrikimų, kūno svorio pokyčių teorija, pagrindiniai psichikos ir elgesio sutrikimai, vidinis nerimas, psichologinės krizės. Kalbėta apie savižudybės krizę: kaip atpažinti, kaip padėti, stresas darbe, požymiai, priežastys, žala ir jos įveika, prevencija, motyvacija ir profesinis perdegimas ir kt.

Mokymų metu nuotaikos pagerinimui bei atsipalaidavimui dalyviams padėjo praktiniai užsiėmimai, vedami Editos Kulikauskienės: atsipalaidavimo kūnui ir mintims, tempimo, kvėpavimo ir  minčių koncentracijos ir kt. pratimai.

Organizuojamuose mokymuose dalyvauja 20 dalyvių.

Centro paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugosSpecialiosios socialinės paslaugosKitos paslaugos
1. Informavimo.
2. Konsultavimo.
3. Tarpininkavimo ir atstovavimo.
4. Transporto organizavimo.
5. Sociokultūrinės.
6. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
7. Asmens higienos ir priežiūros.
1. Socialinė priežiūra:
1.1. Pagalba į namus;
1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas paslaugų gavėjų namuose.
2. Socialinė globa:
2.1. Dienos socialinė globa asmens namuose. Licencija Nr. L000000091 socialinei globai teikti, gauta  2014-05-26.
2.2. Dienos socialinė globa ir slauga (integrali pagalba) asmens namuose. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3835 gauta 2016-11-28
1. Rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
2. Socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

  • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • Šeimos, patiriančios socialinę riziką; 
  • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

ŠALČININKŲ SOCIALINIU PASLAUGU CENTRAS ORGANIZUOJA PSICHOLOGO PAGALBĄ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekdamas įvykdyti ir   užtikrinti pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos planą, bendradarbiaudamas su  Šalčininkų visuomenės sveikatos biurų teikia  psichologo paslaugas pagalbos į namus paslaugos gavėjams. Šiuo metu psichologo konsultacija gauna 5 centro paslaugu  gavėjai.

 Centro paslaugų  gavėjams suteikta informacija apie Lietuvoje veikiančia psichosocialinė pagalba telefonu:

Krizių įveikimo centrasPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuTel. 640 51555 Skype: krizes įveikimas Pirmadieniais – penktadieniais nuo 16 iki 20 val., Šeštadieniais nuo 12 iki 16 val.  
Pagalbos moterims linijaEmocinė parama moterimsTel. 8 800 66366 (visą parą) El. paštu pagalba@moteriai.lt  
Vyrų linijaVyrų linijaTel. kiekvieną darbo dieną 8 670 00027
Emocinė parama vyramsEmocinė parama vyramsEl. paštu info@vyrulinija.lt (atsako per tris dienas)
Sidabrinė linijaNemokama draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Galimybė turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis įvairiausiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.    Tel. 8 800 80020  
Pagalbos moterims linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuDarba visą parą.
Pasitikėjimo linija (Линия Доверия)Psichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuNemokamas telefono numeris: 8 800 66366
116000 karštoji linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuParama teikiama rusų kalba.

        Karantino laikotarpiu psichologė teikia konsultacijas nuotoliniu būdu arba esant poreikiui – gyvai.

        Klientams norintiems gauti psichologo konsultaciją prašome kreiptis tel. 8(380)51398, arba el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo   2020  m. spalio mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001).  Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Šalčininkų paslaugų centre įvyko socialinių darbuotojų  padėjėjų susirinkimai nuotoliniu būdu. Vykusių susirinkimų metu socialinių darbuotų padėjėjams buvo pristatomos Centre paruoštos ir įsigaliojusios tvarkos, dalyvaujant EQUASS projekte:  Centro kokybės politika, Etikos ir gerovės užtikrinimo politika, paslaugų gavėjo teisių chartija,  etikos kodeksu ir kitos tvarkos.

Susirinkimų metu buvo kalbėta apie tai, kad ypač svarbus paslaugų gavėjų dalyvavimas sprendimų priėmime ir IPP pildyme, o kalbant apie orientaciją į asmenį, teikiant paslaugas būtina atsižvelgti  į paslaugų gavėjų fizinę ir socialinę aplinką ir siekiama įtraukti  paslaugų gavėjus į savęs vertinimo, planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesus, kompleksiškumą. Taip pat būtina paslaugų teikėjams užtikrinti gavėjų paslaugų tęstinumą. Ne ką mažiau svarbus aspektas, kad paslaugų teikėjai yra pasiryžę nuolat mokytis, nuolat gerinti paslaugas ir jų teikimo rezultatus.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir aptartos paslaugų gavėjų anketinės apklausos, gautų rezultatų analizavimas. Taip pat susirinkimo metų darbuotojai buvo informuoti apie Centro vykdomą partnerystės bendradarbiavimą su organizacijomis, rezultatų pristatymas ir aptarimas.

„PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ PLĖTRA IR JŲ ORGANIZAVIMAS DARBINGO AMŽIAUS ASMENIMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ŠALČININKŲ MIESTE“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0398

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. lapkričio mėnesio vykdo projektą „Pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią, ir senyvo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“. Lapkričio ir gruodžio mėn. buvo įdarbinti 2 socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto  vykdymo  metu pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 12 asmenų darbingo amžiaus turintiems negalią ir senyvo amžiaus patiriantiems socialinę atskirtį  Šalčininkų mieste. Balandžio mėn. 1 socialinio darbuotojo padėjėjas sėkmingai užbaigė savo darbą projekte. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir du savanoriai kurie projekto pradžioje su projekto koordinatoriumi, socialiniu darbuotoju dalyvavo gavėjų paieškoje.  Tai pat savanoriai dalyvavo pagalbos į namus teikimo procese, teikiant bendravimo  ir kitas  paslaugas pagal poreikį neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims. Savanoriams dalyvavimui pagalbos į namus teikimo procesui skirta vidutiniškai 22 val. per mėnesį.

Vaikų gynimo diena 2021

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, realizuodamas  projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste”, 2021 m. birželio 1 d. pakvietė Šalčininkų miesto tėvus ir jų vaikus (50 asm.) dalyvauti Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje Šalčininkų miesto parke, kurią  organizavo Šalčininkų kultūros centras.

Šventes metu vaikus sudomino žaidimai, užsiėmimai, pasakų, filmukų personažai ir spektakliai „Voro vestuvės” ir „Raudonkepuraitė”. Vaikai linksmai ir turiningai praleido laiką. Šventinis susitikimas pasibaigė vakariene.

Dėkojame tėvams ir vaikams už dalyvavimą šventėje, o šventės organizatoriui, Šalčininkų kultūros centrui – už partnerystę.

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose

2021 m. birželio 1 d. Šalčininkų kultūros centras kviečia vaikus ir jų tėvelius į Šalčininkų miesto parką, švęsti Vaikų dieną kartu su Tarptautiniu gatvės teatrų festivaliu. Į Šalčininkus atvyks Vilniaus teatras „Lėlė“ ir Raganiukės teatras, kurie linksmins vaikus, organizuos edukacines dirbtuves bei pristatys nuostabius spektaklius pagal visiems žinomas pasakas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagal projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ šeimoms ir jų vaikams (50 asm.) užtikriną dalyvavimą Vaikų dienos šventėje Šalčininkų miesto parke kuri organizuoja Šalčininkų kultūros centras.

VAIKŲ IR TĖVŲ DALYVAVIMO BENDRAME ŠALČININKŲ MIESTO RENGINYJE (MIESTO PARKE), SKIRTAME TARPTAUTINEI VAIKŲ DIENAI PAMINĖTI,

PROGRAMA

2021 m. birželio 1 d.

Šalčininkai                    

17:00 – 18:00 val.Dalyvavimas Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinėse dirbtuvėse
18:00 – 18:45 val.Vilniaus teatro „Lėlė“ muzikinis lėlių spektaklis „Voro vestuvės“
18:45 – 19:30 val.Dalyvavimas Raganiukės teatro interaktyviame spektaklyje  – žaidime „Raudonkepurė ir Vilkas“
19:30 – 21:00 val.Bendra vakarienė bei renginio įspūdžių aptarimas