Apmokėjimas už paslaugas

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos meniu juostoje viršuje

Read More

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Read More

Kontaktai

Šalčininkų socialinių paslaugų centro kontaktai

Read More

Socialinių paslaugų centro darbuotojai tobulina kompetencijas

Bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, vykdant socialinių paslaugų srities darbuotojų mokymų programą vyksta socialinio darbuotojo padėjėjų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, nemokami (32 val.) „Šalčininkų rajono darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ mokymai psichikos sveikatos srityje. Mokymus veda psichologė Irma Palaimaitė ir visuomenės sveikatos specialistė Edita Kulikauskienė.

Mokymai darbuotojams vyksta ketvirtadieniais nuotoliniu būdu.

Išnagrinėtos pagrindinės mokymų temos: psichikos sveikatos samprata, psichikos sveikatos sutrikimų požymiai, apetito pokyčių, virškinimo sutrikimų, kūno svorio pokyčių teorija, pagrindiniai psichikos ir elgesio sutrikimai, vidinis nerimas, psichologinės krizės. Kalbėta apie savižudybės krizę: kaip atpažinti, kaip padėti, stresas darbe, požymiai, priežastys, žala ir jos įveika, prevencija, motyvacija ir profesinis perdegimas ir kt.

Mokymų metu nuotaikos pagerinimui bei atsipalaidavimui dalyviams padėjo praktiniai užsiėmimai, vedami Editos Kulikauskienės: atsipalaidavimo kūnui ir mintims, tempimo, kvėpavimo ir  minčių koncentracijos ir kt. pratimai.

Organizuojamuose mokymuose dalyvauja 20 dalyvių.

Centro paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugosSpecialiosios socialinės paslaugosKitos paslaugos
1. Informavimo.
2. Konsultavimo.
3. Tarpininkavimo ir atstovavimo.
4. Transporto organizavimo.
5. Sociokultūrinės.
6. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
7. Asmens higienos ir priežiūros.
1. Socialinė priežiūra:
1.1. Pagalba į namus;
1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas paslaugų gavėjų namuose.
2. Socialinė globa:
2.1. Dienos socialinė globa asmens namuose. Licencija Nr. L000000091 socialinei globai teikti, gauta  2014-05-26.
2.2. Dienos socialinė globa ir slauga (integrali pagalba) asmens namuose. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3835 gauta 2016-11-28
1. Rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
2. Socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

  • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • Šeimos, patiriančios socialinę riziką; 
  • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

ŠALČININKŲ SOCIALINIU PASLAUGU CENTRAS ORGANIZUOJA PSICHOLOGO PAGALBĄ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekdamas įvykdyti ir   užtikrinti pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos planą, bendradarbiaudamas su  Šalčininkų visuomenės sveikatos biurų teikia  psichologo paslaugas pagalbos į namus paslaugos gavėjams. Šiuo metu psichologo konsultacija gauna 5 centro paslaugu  gavėjai.

 Centro paslaugų  gavėjams suteikta informacija apie Lietuvoje veikiančia psichosocialinė pagalba telefonu:

Krizių įveikimo centrasPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuTel. 640 51555 Skype: krizes įveikimas Pirmadieniais – penktadieniais nuo 16 iki 20 val., Šeštadieniais nuo 12 iki 16 val.  
Pagalbos moterims linijaEmocinė parama moterimsTel. 8 800 66366 (visą parą) El. paštu pagalba@moteriai.lt  
Vyrų linijaVyrų linijaTel. kiekvieną darbo dieną 8 670 00027
Emocinė parama vyramsEmocinė parama vyramsEl. paštu info@vyrulinija.lt (atsako per tris dienas)
Sidabrinė linijaNemokama draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Galimybė turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis įvairiausiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.    Tel. 8 800 80020  
Pagalbos moterims linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuDarba visą parą.
Pasitikėjimo linija (Линия Доверия)Psichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuNemokamas telefono numeris: 8 800 66366
116000 karštoji linijaPsichologinė, psichosocialinė pagalba telefonuParama teikiama rusų kalba.

        Karantino laikotarpiu psichologė teikia konsultacijas nuotoliniu būdu arba esant poreikiui – gyvai.

        Klientams norintiems gauti psichologo konsultaciją prašome kreiptis tel. 8(380)51398, arba el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo   2020  m. spalio mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001).  Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Šalčininkų paslaugų centre įvyko socialinių darbuotojų  padėjėjų susirinkimai nuotoliniu būdu. Vykusių susirinkimų metu socialinių darbuotų padėjėjams buvo pristatomos Centre paruoštos ir įsigaliojusios tvarkos, dalyvaujant EQUASS projekte:  Centro kokybės politika, Etikos ir gerovės užtikrinimo politika, paslaugų gavėjo teisių chartija,  etikos kodeksu ir kitos tvarkos.

Susirinkimų metu buvo kalbėta apie tai, kad ypač svarbus paslaugų gavėjų dalyvavimas sprendimų priėmime ir IPP pildyme, o kalbant apie orientaciją į asmenį, teikiant paslaugas būtina atsižvelgti  į paslaugų gavėjų fizinę ir socialinę aplinką ir siekiama įtraukti  paslaugų gavėjus į savęs vertinimo, planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesus, kompleksiškumą. Taip pat būtina paslaugų teikėjams užtikrinti gavėjų paslaugų tęstinumą. Ne ką mažiau svarbus aspektas, kad paslaugų teikėjai yra pasiryžę nuolat mokytis, nuolat gerinti paslaugas ir jų teikimo rezultatus.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir aptartos paslaugų gavėjų anketinės apklausos, gautų rezultatų analizavimas. Taip pat susirinkimo metų darbuotojai buvo informuoti apie Centro vykdomą partnerystės bendradarbiavimą su organizacijomis, rezultatų pristatymas ir aptarimas.

„PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ PLĖTRA IR JŲ ORGANIZAVIMAS DARBINGO AMŽIAUS ASMENIMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ŠALČININKŲ MIESTE“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0398

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. lapkričio mėnesio vykdo projektą „Pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią, ir senyvo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“. Lapkričio ir gruodžio mėn. buvo įdarbinti 2 socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto  vykdymo  metu pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 12 asmenų darbingo amžiaus turintiems negalią ir senyvo amžiaus patiriantiems socialinę atskirtį  Šalčininkų mieste. Balandžio mėn. 1 socialinio darbuotojo padėjėjas sėkmingai užbaigė savo darbą projekte. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir du savanoriai kurie projekto pradžioje su projekto koordinatoriumi, socialiniu darbuotoju dalyvavo gavėjų paieškoje.  Tai pat savanoriai dalyvavo pagalbos į namus teikimo procese, teikiant bendravimo  ir kitas  paslaugas pagal poreikį neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims. Savanoriams dalyvavimui pagalbos į namus teikimo procesui skirta vidutiniškai 22 val. per mėnesį.

Vaikų gynimo diena 2021

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, realizuodamas  projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste”, 2021 m. birželio 1 d. pakvietė Šalčininkų miesto tėvus ir jų vaikus (50 asm.) dalyvauti Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje Šalčininkų miesto parke, kurią  organizavo Šalčininkų kultūros centras.

Šventes metu vaikus sudomino žaidimai, užsiėmimai, pasakų, filmukų personažai ir spektakliai „Voro vestuvės” ir „Raudonkepuraitė”. Vaikai linksmai ir turiningai praleido laiką. Šventinis susitikimas pasibaigė vakariene.

Dėkojame tėvams ir vaikams už dalyvavimą šventėje, o šventės organizatoriui, Šalčininkų kultūros centrui – už partnerystę.

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose

2021 m. birželio 1 d. Šalčininkų kultūros centras kviečia vaikus ir jų tėvelius į Šalčininkų miesto parką, švęsti Vaikų dieną kartu su Tarptautiniu gatvės teatrų festivaliu. Į Šalčininkus atvyks Vilniaus teatras „Lėlė“ ir Raganiukės teatras, kurie linksmins vaikus, organizuos edukacines dirbtuves bei pristatys nuostabius spektaklius pagal visiems žinomas pasakas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagal projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ šeimoms ir jų vaikams (50 asm.) užtikriną dalyvavimą Vaikų dienos šventėje Šalčininkų miesto parke kuri organizuoja Šalčininkų kultūros centras.

VAIKŲ IR TĖVŲ DALYVAVIMO BENDRAME ŠALČININKŲ MIESTO RENGINYJE (MIESTO PARKE), SKIRTAME TARPTAUTINEI VAIKŲ DIENAI PAMINĖTI,

PROGRAMA

2021 m. birželio 1 d.

Šalčininkai                    

17:00 – 18:00 val.Dalyvavimas Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinėse dirbtuvėse
18:00 – 18:45 val.Vilniaus teatro „Lėlė“ muzikinis lėlių spektaklis „Voro vestuvės“
18:45 – 19:30 val.Dalyvavimas Raganiukės teatro interaktyviame spektaklyje  – žaidime „Raudonkepurė ir Vilkas“
19:30 – 21:00 val.Bendra vakarienė bei renginio įspūdžių aptarimas  

INFORMACIJA NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖ PAGALBOS PRIEMONES

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra tech.jpg

Informacija asmenims ir jų artimiesiems, norintiems gauti techninė pagalbos priemones Šalčininkų socialinių paslaugų centre.
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, skiriamos asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, turintiems judesio raidos sutrikimų, po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių.

Read More

Partnerystė

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kaip Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos partneris, 2021 m. -2022 m. vykdo projektą „Informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaidą socialinę atskirti patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams bei tarpininkavimas”.
Projektas Finansuojamas iš Europos sąjungos socialinių fondo lėšų.
Projekto tikslas-pagerinti Šalčininkų miesto gyventojų socialines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinė atskirtį ir didinant bendruomenės narių socialinę integraciją. projekto įgyvendinimo metu bus pagerintas socialinę atskirtį patiriančių Šalčininkų miesto gyventojų informavimas apie prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas Šalčininkų mieste.
Įgyvendinant projektą bus vykdomos sekančios veiklos:
– informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaida;
– socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas).
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių rezultatų – mažinti Šalčininkų miesto gyventojų socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją.

Dėl informacijos kreiptis: Plento g. 7, Šalčininkai; Tel. 8 380 52201; +370 6 880 18070 Danuta Zagorodniaja

PARTNERYSTĖ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras diegia EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema) ir aktyviai peržiūri visas savo veiklos sritis, jas tobulina, rengia naujus dokumentus. Susirinkimo metu su darbuotojais aptarėme klausimą dėl partnerystės su įvairiomis pelno siekiančiomis, nesiekiančiomis organizacijomis bei viešojo sektoriaus organizacijomis, naujų  partnerysčių paieškos organizavimą.

Peržiūrėdami mūsų partnerių teikiamą naudą, įsitikinome, kad ji labai svarbi ir įvairi: parama maistu, parama baldais, drabužiais, avalyne ir daiktais, nemokamos edukacijos, nemokami renginiai (kino filmai, koncertai, spektakliai, ekskursijos ir kt.), nemokamos patalpos, projektinė veikla, papildomi žmogiškieji ištekliai, nemokamos konsultacijos (teisiniais, įdarbinimo klausimais ir kt. ), nemokamos sveikatingumo paslaugos, nemokama emocinė / psichologinė parama gyventojams, nemokami mokymai /konsultacijos darbuotojams.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą ir linkime visiems sveikatos!

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO LAIKOTARPIUI

Dėl susidariusios koronaviruso ( COVID-19) pandemijos situacijos Šalčininkų socialinių paslaugų centre RIBOJAMI TESIOGINIAI KONTAKTAI.

• Bendrosios socialinės paslaugos ir kita informacija teikiama:
bendrųjų tel. (8 380) 51 398 ir el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Darbas su šeimomis ir atvejo vadyba – informavimas ir konsultavimas vykdomas kontaktais – Ana Sinkevič, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: info@sspc.lt
• Paslaugos į namus – informavimas ir konsultavimas, vykdomas kontaktais-Edita Pileckaja, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Prašymai dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo kreiptis Veronika Šimelevič, mob. 8 609 63257, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Dėl transporto paslaugų kreiptis Veronika Šimelevič, mob. 8 609 63257, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Centre neteikiamos asmens higienos paslaugos (skalbimo ir dušo).
Jei Jūs esate krizinėje situacijoje arba neturite giminaičių ar artimųjų , kurie galėtų Jumis pasirūpinti ir Jums reikalinga pagalba (aprūpinimas maisto produktais, medikamentais ir pan.) tokių atveju kviečiame kreiptys bendruoju telefonu (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt arba šiais kontaktais:
• Edita Pileckaja, tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt
• Direktorė Lilija Kristina Kolendo tel. (8 380) 51 398, el. paštu: salcininku.spc@etanetas.lt