Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės globos paslaugos)

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose (toliau – socialinė globa) visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metų asmens namuose.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kiti asmenys, kuriems pagal jų poreikių įvertinimą reikalingos dienos socialinės globos paslaugos.

Asmuo, pageidaujantis gauti šias paslaugas (jo rūpintojas, globėjas, vienas iš suaugusių šeimos narių) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą – paraišką paslaugoms gauti;

  2. asmens tapatybės dokumentą;

  3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

  4. darbingumo lygio pažymą;

  5. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;

  6. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;

  7. pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą arba pase esančio spaudo, liudijančio apie asmens gyvenamą vietą, kopiją.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, patikrina gyvenimo sąlygas, per 7 darbo dienas įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina finansines galimybes ir pateikia išvadas savivaldybės komisijai. Galutinį sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo priima Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimtas sprendimas perduodamas Šalčininkų socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja dienos socialine globa asmens namuose.

Paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną pagal poreikį.

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose apskaičiuojamas pagal Šalčininkų rajono Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-1303. 1 valandos kaina – 3,81 Eur.